Akveduktens arbetsmodell

Om min uppdragsgivare har en egen arbetsmodell, så kan jag följa jag den. Annars följer jag Akveduktens egen arbetsmodell när Akvedukten åtar sig ett projektuppdrag. Den är användbar oavsett vilken typ av uppdrag jag utför:

I Kartläggningsfasen går vi igenom nuläget och identifierar förbättringsområden m a p effektivitet och kvalitet i er kommunikation internt och med omvärlden.

I Definitionsfasen definieras förslag till åtgärder, vilket kan röra arbetssätt, stödsystem, tjänster eller avtal.

Under förutsättning att våra förslag godkänns implementeras de i Genomförandefasen.

I Uppföljningsfasen säkerställer vi efter en tid att åtgärderna givit avsedd effekt.

En arbetsmodell underlättar både för er som uppdragsgivare och för oss som utför arbetet. När vi lägger upp ett arbete blir modellen en kvalitetskontroll
– t ex att alla moment finns med i en logisk ordning och att vi har planerat in avstämningar inför resp fas. Som uppdragsgivare får ni en förståelse för hur vi arbetar, vilket underlättar dialogen kring de tjänster vi erbjuder. Om ni t ex vill utföra vissa moment på egen hand och utnyttja Akvedukten för punktinsatser blir det också lättare att avgränsa uppdraget.

Se exempel på hur modellen appliceras för