Startsidan                     Företaget                     Tjänster                     Referenser                     Kontakt          
 
Tillbaka

Uppföljningsfasen

Vi rekommenderar att de avtal som tecknats följs upp efter en tid. Det finns flera skäl till detta:
  • Har samtalsvolymerna förändrats på ett sätt som motiverar omförhandlingar?
  • Har samtalsmönstren förändrats så att kostnadsreducerande tjänster bör nyttjas?
  • Debiteras rätt priser?
  • Har leverantören uppfyllt sina åtaganden?