Interimskonsult inköp

Min huvudinriktning idag är att som interimskonsult tillfälligt bemanna positioner som inköpschef eller strategisk inköpare.

Nyligen genomförda uppdrag

Mycronic AB (2016-2017): Interimskonsult som Strategic Purchasing Manager, uppdrag på 60-80 % fr o m mars 2016 t o m maj 2017. Inledningsvis var mitt ansvarsområde elektronik, direkt material för produktionen. Efter en tid gjordes en omorganisation och jag tog över ansvaret för alla indirekta inköp. I den rollen har jag lett, slutfört, påbörjat upphandlingar, förvaltat eller förhandlat avtal inom följande områden:

 • IT-system för Product Lifecycle Management (PLM),
 • IT-system för Customer Relationship Management (CRM),
 • IT-system för Enterprise Resource Planning (ERP),
 • konsulttjänster QlikView,
 • licenser TeamViewer,
 • support Infoware (metakatalog),
 • skrivare,
 • telefoni,
 • interimskonsulter,
 • taxiresor,
 • resebyråtjänster,
 • hotell,
 • flygresor,
 • Facility Management,
 • kemikalier,
 • konsulttjänster kemikaliekontroll,
 • avfallshantering,
 • frakter,
 • produktutvecklingsavtal (D2S),
 • frankeringsmaskin,
 • marknadskommunikationsmaterial,
 • kontors- och konferensrumsinredning,
 • leasingbilar och
 • mediciner.

Vidare har jag bidragit till att dra upp riktlinjerna för de olika kategorierna inom området indirekta inköp och etablerat processen för beställning av interimskonsulter.

Stora Enso AB (2015-2016): Interimskonsult som Strategic Purchasing Manager inom IT, heltidsuppdrag under sex månader. Ledde, slutförde respektive påbörjade upphandlingar, förvaltade eller omförhandlade avtal inom följande områden:

 • Laboratory Information Systems,
 • Knowledge Management Tools,
 • Sustainability software och
 • lösningar för eArchiving samt av
 • datorer och
 • skrivare.

Kontakta mig gärna för en förutsättningslös diskussion om ett samarbete.