Referenser

Personliga referenser lämnas på begäran.

Se även rekommendationer på min LinkedIn-sida (nästan längst ned på sidan) eller intervju i Telekom idag 2018-11-12.

De senaste åren har jag haft uppdrag från:

 

   

 

Här ser Du företag som Akvedukten fått förtroendet att jobba med lite längre tillbaka: