Startsidan                     Företaget                     Tjänster                     Referenser                     Kontakt          

Blir Du också nerringd med erbjudanden om billigare telefoni?

Är det knepigt att avgöra vem som verkligen har något intressant att erbjuda, utan att behöva offra tid på alla de som hör av sig? Räcker inte tiden till kan det ligga nära tillhands att konsekvent tacka nej till alla erbjudanden. Vi företräder er gentemot marknadens aktörer.

                                                              Läs mer >>

Vad gör Akvedukten?

Vi hjälper företag att effektivisera sin verksamhet genom
- att förbättra sitt sätt att kommunicera och genom
- att optimera kostnaderna för telefoni och data-kommunikation.

Läs mer >>

Kommunikationspolicy

En, två eller tre telefo-ner? Fast telefon, "träd-gårdstelefon", DECT, GSM eller 3G? Mobila el-ler fasta växelanknyt-ningar? Skenande kost-nader för mobiltelefoni? Ska företaget betala för privatsamtal?

När många frågor om kommunikation söker si-na svar behöver företa-get sannolikt en kommu-nikationspolicy.

Läs mer >>

Hur effektivt kommunicerar ni?

Är ert kommunikationsstöd uppbyggt uti-från behoven i varje verksamhetspro-cess? Eller, handen på hjärtat, är det verk-samheten som fått anpassa sig till befintlig teknik och tillgängliga operatörstjänster?

Läs mer >>

Hur mycket för mycket betalar ni?

En provocerande fråga kanske. Vissa är medvetna om att de borde se över sin kommunikationslösning. Många betalar omedvetet alldeles för mycket. Andra "vet" att de har en kostnadseffektiv lösning. Vi ga-ranterar att vi kan spara pengar åt er. Utmana oss!

                     Läs mer >>