Uppföljningsfasen (effektivare kommunikation)

I uppföljningsfasen kommer vi tillbaka efter en tid och följer upp att effekterna av förändringarna blev de tänkta. Vanligtvis behövs en del finslipning och i princip följer man samma arbetsgång som ovan, även om det sannolikt blir en mer summarisk process.

Kartläggningsfasen > Definitionsfasen > Genomförandefasen > Uppföljningsfasen