Contract management

Många företag har bristfällig kontroll på hur man tecknar avtal. Vem får teckna avtal? Vilka villkor kan vi som företag acceptera eller inte acceptera?

Hur följer man sedan upp avtalen? Ett avtal behöver förvaltas. Finns det någon i organisationen som är utpekad som ägare av avtalet? Har vi definierat hur ett avtal ska förvaltas under sin livstid? Är rollfördelningen mellan inköpsavdelningen och den förvaltningsansvarige tydlig?

Vet vi överhuvudtaget vilka avtal vi har? Kan vi lokalisera dem? Vad är vi som företag bundna av? Vilka förpliktelser har vi och vilka åtaganden har våra leverantörer?

Har vi koll på när avtalen löper ut eller riskerar vi fastna i oönskade avtalsförlängningar som kan orsaka onödiga kostnader?

Ja, det är några exempel som belyser behovet av en väl fungerande process för Contract management eller avtalshantering på svenska. Akvedukten leder eller bistår er gärna i ett sådant arbete.

Därutöver erbjuder Akvedukten ett molnbaserat verktyg för avtalshantering. Läs mer här >>

Kontakta mig gärna för en förutsättningslös diskussion om ett samarbete.