Interimskonsult inköp

Min huvudinriktning idag är att som interimskonsult tillfälligt bemanna positioner som inköpschef, strategisk inköpare eller projektinköpare och att bistå organisationer med att åstadkomma ett strukturerat inköpsarbete.

Nyligen genomförda uppdrag

Mycronic AB (2016-2017): Interimskonsult som Strategic Purchasing Manager, uppdrag på 60-80 % fr o m mars 2016 t o m maj 2017. Inledningsvis var mitt ansvarsområde elektronik, direkt material för produktionen. Efter en tid gjordes en omorganisation och jag tog över ansvaret för att etablera och driva indirekta inköp. I den rollen har jag lett, slutfört, påbörjat upphandlingar, förvaltat eller förhandlat avtal inom följande områden:

 • IT-system för Product Lifecycle Management (PLM),
 • IT-system för Customer Relationship Management (CRM),
 • IT-system för Enterprise Resource Planning (ERP),
 • konsulttjänster QlikView,
 • licenser TeamViewer,
 • support Infoware (metakatalog),
 • skrivare,
 • telefoni,
 • interimskonsulter,
 • taxiresor,
 • resebyråtjänster,
 • hotell,
 • flygresor,
 • Facility Management,
 • kemikalier,
 • konsulttjänster kemikaliekontroll,
 • avfallshantering,
 • frakter,
 • produktutvecklingsavtal (D2S),
 • frankeringsmaskin,
 • marknadskommunikationsmaterial,
 • kontors- och konferensrumsinredning,
 • leasingbilar och
 • mediciner.

Vidare har jag bidragit till att dra upp riktlinjerna för de olika kategorierna inom området indirekta inköp och etablerat processen för beställning av interimskonsulter.

Stora Enso AB (2015-2016): Interimskonsult som Strategic Purchasing Manager inom IT, heltidsuppdrag under sex månader. Ledde, slutförde respektive påbörjade upphandlingar, förvaltade eller omförhandlade avtal inom följande områden:

 • Laboratory Information Systems,
 • Knowledge Management Tools,
 • Sustainability software och
 • lösningar för eArchiving samt av
 • datorer och
 • skrivare.

Kontakta mig gärna för en förutsättningslös diskussion om ett samarbete.