Interimskonsult inköp

Min huvudinriktning idag är att som interimskonsult tillfälligt bemanna positioner som inköpschef, strategisk inköpare eller projektinköpare och att bistå organisationer med att åstadkomma ett strukturerat inköpsarbete.

Nyligen genomförda uppdrag

Drivkraft Sverige AB, f d Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (2019-pågående): Mitt huvudsakliga uppdrag var att leda en internationell upphandling av storskalig brandsläckningsutrustning för svenska oljedepåer, vilket skedde inom ramen för ett av den svenska petroleumindustrin gemensamägt bolag, Släckmedelscentralen AB. Jag började med detta under oktober 2019 och denna del av uppdraget slutfördes under maj månad året därpå. Parallellt med detta ledde jag en upphandling av finansiering för sagda utrustning, då ägarbolagen inte själva investerade i utrustningen. Utöver arbetsmoment typiska för en projektupphandling, präglades arbetet till stor del av en omfattande förankring med både Släckmedelscentralens styrelse och andra representanter för ägarbolagen. Efterhand fick jag även andra uppdrag såsom att handla upp en försäkringslösning för den nya brandsläckningsutrustningen, att förbereda för försäljning av äldre brandsläckningsutrustning, att delta i diskussioner kring och skriva avtalsförslag avseende samarbetet med räddningstjänster, att förse min uppdragsgivare med en ny telefonilösning, att introducera två nya medarbetare i vad jag gjort och att fungera som bollplank åt Släckmedelscentralens nye VD. Med undantag för sommaren 2020 arbetade jag heltid med detta fram t o m september 2020, därefter har jag engagerats på deltid.

Mycronic AB (2016-2017): Interimskonsult som Strategic Purchasing Manager, uppdrag på 60-80 % fr o m mars 2016 t o m maj 2017. Inledningsvis var mitt ansvarsområde elektronik, direkt material för produktionen. Efter en tid gjordes en omorganisation och jag tog över ansvaret för att etablera och driva indirekta inköp. I den rollen har jag lett, slutfört, påbörjat upphandlingar, förvaltat eller förhandlat avtal inom följande områden:

 • IT-system för Product Lifecycle Management (PLM),
 • IT-system för Customer Relationship Management (CRM),
 • IT-system för Enterprise Resource Planning (ERP),
 • konsulttjänster QlikView,
 • licenser TeamViewer,
 • support Infoware (metakatalog),
 • skrivare,
 • telefoni,
 • interimskonsulter,
 • taxiresor,
 • resebyråtjänster,
 • hotell,
 • flygresor,
 • Facility Management,
 • kemikalier,
 • konsulttjänster kemikaliekontroll,
 • avfallshantering,
 • frakter,
 • produktutvecklingsavtal (D2S),
 • frankeringsmaskin,
 • marknadskommunikationsmaterial,
 • kontors- och konferensrumsinredning,
 • leasingbilar och
 • mediciner.

Vidare har jag bidragit till att dra upp riktlinjerna för de olika kategorierna inom området indirekta inköp och etablerat processen för beställning av interimskonsulter.

Stora Enso AB (2015-2016): Interimskonsult som Strategic Purchasing Manager inom IT, heltidsuppdrag under sex månader. Ledde, slutförde respektive påbörjade upphandlingar, förvaltade eller omförhandlade avtal inom följande områden:

 • Laboratory Information Systems,
 • Knowledge Management Tools,
 • Sustainability software och
 • lösningar för eArchiving samt av
 • datorer och
 • skrivare.

Kontakta mig gärna för en förutsättningslös diskussion om ett samarbete.