Process management

Denna bild har inget med de genomförda projekten att göra, men är ett bra exempel på en tydlig processkarta.

Akvedukten åtar sig gärna att leda eller bistå i utvecklingen av verksamhetsprocesser. Här följer några exempel på projekt jag lett eller varit delaktig i med koppling till Process management.

 • 1986-88 hade jag en roll på staben för strategisk planering på Ericsson Information Systems. Ett av mina uppdrag var att, som medlem av ett projektteam, definiera en effektivare säljprocess och att till denna ta fram nödvändiga säljverktyg. Därefter ledde jag en grupp som under tre månader implementerade denna process och tillhörande säljverktyg i vårt danska dotterbolag i Köpenhamn.
  .
 • Ett annat uppdrag i samma roll som i punkten ovan var att gå in som coach i olika grupper i framtagandet av projekt- eller affärsplaner. Verktyget för ändamålet hette LOTS i vilket jag även var utbildare.
  .
 • Under 1993 hade jag en roll som Total Quality Manager (TQM) på Ericsson Components. Även här gick jag in som coach i olika grupper som behövde räta ut och effektivisera sina processer. Ledorden var ständigt förbättringsarbete och verktygen kallades Seven Management Tools (7MT), vilka hade sitt ursprung i Japan.
  .
 • Åren 1995-98 var jag regionchef för södra Central- och Östeuropa inom Ericsson Radio Systems. Med något undantag var dessa länder vita fläckar på Ericssons karta och förutom att sälja och bygga mobilnät var mitt ansvar även att bygga upp lokal verksamhet. Vi upptäckte då att det inte fanns någon process eller rutin för detta, utan att man hade gjort detta lite ad hoc från gång till gång när behoven uppstod. Jag initierade att vi tog fram en sådan process, vilket uppmärksammades internt på ett större seminarium och i vår interna tidning (läs mer här >>).
  .
 • Sense Communications var en startup 1998-99, en blivande teleoperatör som krävde tillgång till mobiloperatörernas nät. Ett koncept som hade anammats av EU och snappats upp av en norsk investerare. Dessvärre fick finansiärerna kalla fötter då den svenska lagstiftningen inte hängde med i samma tempo, så verksamheten gick i konkurs innan vi hann lansera. Vi hann dock bygga ett komplett företag, som bara väntade på att få trycka på knappen. I min roll som försäljnings- och marknadschef för det svenska bolaget ledde jag framtagandet av försäljnings- och marknadsföringsprocesserna.
  .
 • I rollen som VD LEKAB Communications 1999-2001 ledde jag framtagande av verksamhetsprocesser för vår support.
  .
 • I mitt uppdrag för Värmlandstrafik 2012-14, att ta fram en ny växel- och Call Center-lösning började vi att rita upp verksamhetsprocesserna för trafikledning, färdtjänstens beställningscentral och trafikupplysningen som grund för behovsinventering och kravställning.
  .
 • 2007-2011 hade jag Nobina som uppdragsgivare och det störst projektet var att förse både huvudkontoret och ett trettiotal trafikområden med en strömlinjeformad telefonilösning. Med hjälp av en process management-approach kartlade jag hur man arbetade och hittade gemensamma nämnare som gjorde att vi kunde rulla ut samma plattform med en struktur och en logik.
  .
 • Mycronic slutligen, där jag hade ett uppdrag under 2016 och 2017, ingick som en av mina uppgifter att definiera och förankra en process för konsultinköp, vilket var ett stort och viktigt område för företaget.

Kontakta mig gärna för en förutsättningslös diskussion om ett samarbete.