Per Karlbom konsultprofil

Komplett CV

Introduktion 

Sedan 2001 har jag drivit egna verksamheter och inom ramen för Akvedukten har jag haft fokus på upphandling och inköp, projektledning, avtalsförvaltning, kommunikationslösningar och verksamhetsutveckling. Som anställd innan dess har jag haft roller relaterade till företagsledning, verksamhetsutveckling, marknadsföring och försäljning. Jag brinner för att skapa effektiva verksamheter och att göra bra affärer. Jag har hanterat allt från små kontrakt på hemmaplan till stora, internationella entreprenadprojekt i miljardklassen och jag har erfarenhet från både offentlig förvaltning och privata företag. Med effektiviserade verksamheter tänker jag på när processer rätas ut, inte stannar upp, förstås av alla inblandade och har ett relevant systemstöd. En bra affär för mig är bra villkor, tydliga avtal samt lösningar, produkter eller tjänster som svarar mot behoven och som låter sig implementeras och förvaltas på ett effektivt sätt.

Återkoppling från över- och underordnade samt uppdragsgivare har ofta handlat om min handlingskraft och kapacitet, förmåga att ta initiativ och strukturera, att jag är uppskattad av kolleger och att jag har en förmåga att etablera förtroendefulla relationer med kunder och leverantörer. Jag tror också att jag är bra på att växla mellan helikopter- och detaljperspektivet och jag anser mig vara affärsmässig, analytisk, målmedveten och noggrann.

Bakgrund

Jag har c:a tjugo års erfarenhet som anställd i näringslivet, i roller som t ex VD, affärsenhetschef, projektledare, konsultchef, säljare/försäljningschef, kvalitetsansvarig och utbildare i affärsplanering. Jag har arbetat i både internationella storföretag och småföretag. Sett till bransch har jag erfarenhet från:

 • IT (konsulttjänster, maskinvara, programvara, datakommunikation och systemintegration),
 • telekom (infrastruktur och operatörsverksamhet),
 • verkstads-, pappers- och elektronikindustri samt
 • rese- och transportbranschen.

Sedan 2001 har jag varit egen företagare och inom ramen för Akveduktens verksamhet har jag till stor del arbetat med att bistå företag att etablera bättre kommunikationslösningar, hela vägen från förstudiefas (inkl kartläggning och optimering av verksamhetsprocesser), behovsinventering, kravställning, upphandling och implementering. Jag har också varit specialiserad på kostnadsoptimering av telefoni och datakommunikation. Jag åtar mig fortfarande denna typ av uppdrag, men idag är min huvudinriktning annars att som resurskonsult tillfälligt bemanna positioner som inköpschef eller strategisk inköpare.

Jag erbjuder också gärna min kompetens inom contract management och tillhandahåller även en molnbaserad tjänst som stöd för avtalshantering. Läs mer här om Trimport >>

Nyligen genomförda uppdrag

Mycronic AB (2016-2017): Interimskonsult som Strategic Purchasing Manager, uppdrag på 60-80 % fr o m mars 2016 t o m maj 2017. Inledningsvis var mitt ansvarsområde elektronik, direkt material för produktionen. Efter en tid gjordes en omorganisation och jag tog över ansvaret för alla indirekta inköp. I den rollen har jag lett, slutfört, påbörjat upphandlingar, förvaltat eller förhandlat avtal inom följande områden:

 • IT-system för Product Lifecycle Management (PLM),
 • IT-system för Customer Relationship Management (CRM),
 • IT-system för Enterprise Resource Planning (ERP),
 • konsulttjänster QlikView,
 • licenser TeamViewer,
 • support Infoware (metakatalog),
 • skrivare,
 • telefoni,
 • interimskonsulter,
 • taxiresor,
 • resebyråtjänster,
 • hotell,
 • flygresor,
 • Facility Management,
 • kemikalier,
 • konsulttjänster kemikaliekontroll,
 • avfallshantering,
 • frakter,
 • produktutvecklingsavtal (D2S),
 • frankeringsmaskin,
 • marknadskommunikationsmaterial,
 • kontors- och konferensrumsinredning,
 • leasingbilar och
 • mediciner.

Vidare har jag bidragit till att dra upp riktlinjerna för de olika kategorierna inom området indirekta inköp.

Stora Enso AB (2015-2016): Interimskonsult som Strategic Purchasing Manager inom IT, heltidsuppdrag under sex månader. Ledde, slutförde respektive påbörjade upphandlingar, förvaltade eller omförhandlade avtal inom följande områden:

 • Laboratory Information Systems,
 • Knowledge Management Tools,
 • Sustainability software och
 • lösningar för eArchiving samt av
 • datorer och
 • skrivare.

Trimble AB (2014-2015): förnyad upphandling av fast och mobil telefoni, inkl inventering nuvarande lösning och kravspecifikationsarbete.

Kontakta mig gärna för en förutsättningslös diskussion om ett samarbete.