Välkommen till Akvedukten

Akvedukten i den gamla staden i Bar (Stari Bar) i Montenegro. Den byggdes på 1500-talet, förstördes i samband med jordbävningen 1979,  men är nu restaurerad.

Vad gör Akvedukten?

Akvedukten är ett konsultföretag som jag, Per Karlbom, driver i egen regi sedan 2001.  

Tillgänglig för uppdrag fr o m september 2021.

Läs mer om min konsultprofil.

 • Min huvudinriktning idag är att som interimskonsult tillfälligt bemanna positioner som inköpschef, strategisk inköpare eller projektinköpare och att bistå organisationer med att åstadkomma ett strukturerat inköpsarbete. Läs mer under Interimskonsult inköp >>.
  .
 • Jag brinner också för contract management och bistår gärna med min kompetens inom området för att åstadkomma en effektiv hantering och effektiva processer kring avtal. Jag erbjuder även ett molnbaserat stöd för avtalshantering. Läs mer under Contract management >>.
  .
 • Jag har även arbetat mycket med process management och leder gärna eller bistår gärna i den typen av projekt. Läs mer under Process management >>.
  .
 • Tidigare arbetade jag mycket med fokus på kostnadsoptimering av telefoni och datakommunikation och jag åtar mig fortfarande den typen av uppdrag. Läs mer under Sänkt kostnad för telefoni och datakommunikation >>.
  .
 • Jag har även åtagit mig och åtar mig även fortsättningsvis uppdrag som syftar till att åstadkomma bättre kommunikationslösningar. Läs mer under Effektivare kommunikation >>.
  .
 • I anslutning till projekt som nämndes i föregående punkt har jag också åtagit mig att projektleda implementering av IT- och telekommunikationslösningar. Läs mer under Effektivare kommunikation >>.

Kontakta mig gärna för en förutsättningslös diskussion om ett samarbete.