Definitionsfasen (sänkt kostnad för telefoni och datakommunikation)

I Definitionsfasen bearbetas inmatade data ytterligare för att få en förfinad samtalsmönstermodell och för att bryta ned paketerade samtalsslag till leverantörsneutrala dito. Vidare säkerställs att vi fångar upp både de grundläggande kraven på ert kommunikationsstöd och vilka önskemål det kan finnas på tilläggstjänster eller andra förbättringar.

Om vi kommit överens om att gå ut i en upphandling ligger dessa uppgifter till grund för en anbudsförfrågan och ett förslag till anbudsgivare som vi utarbetar och ni godkänner.

Har vi kommit överens om att optimera utnyttjandet av befintliga avtal eller en utvärdering av alternativa tjänster och/eller leverantörer utan upphandling är hanteringen situationsanpassad och betydligt enklare.

Kartläggningsfasen > Definitionsfasen > Genomförandefasen > Uppföljningsfasen