Följande modell beskriver Akveduktens arbetssätt oavsett vilken typ av uppdrag vi utför:

I Kartläggningsfasen går vi igenom nuläget och identifierar förbättringsområden m a p effektivitet och kvalitet i er kommunikation internt och med omvärlden.

I Definitionsfasen definieras förslag till åtgärder, vilket kan röra arbetssätt, stödsystem, tjänster eller avtal.

Under förutsättning att våra förslag godkänns implementeras de i Genomförandefasen.

I Uppföljningsfasen säkerställer vi efter en tid att åtgärderna givit avsedd effekt.

En arbetsmodell underlättar både för er som uppdragsgivare och för oss som utför arbetet. När vi lägger upp ett arbete blir modellen en kvalitetskontroll
– t ex att alla moment finns med i en logisk ordning och att vi har planerat in avstämningar inför resp fas. Som uppdragsgivare får ni en förståelse för hur vi arbetar, vilket underlättar dialogen kring de tjänster vi erbjuder. Om ni t ex vill utföra vissa moment på egen hand och utnyttja Akvedukten för punktinsatser blir det också lättare att avgränsa uppdraget.

Under Tjänster (se menyval ovan) kan ni se hur arbetsmodellen appliceras i respektive fall.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Post Navigation